fbpx

הסר אותי מרשימת התפוצה.

Let's talk brands

"…אז קיבלתי החלטה. מלבד מה שאני רוצה להביא לקוחות – אני רוצה ליצור לקוחות. אני רוצה ליצור לקוחות שיודעים מה היעדים שלהם, שמבינים את הקהל שלהם, שיודעים לעשות סדר במדף המוצרים שלהם ויודעים גם איך להציע אותם. אני רוצה ליצור מותגים." / גיא נאמן, מתוך סדרת הסרטונים "מותג ומיתוג" שתצא בקרוב.

"…אז קיבלתי החלטה. מלבד מה שאני רוצה להביא לקוחות – אני רוצה ליצור לקוחות. אני רוצה ליצור לקוחות שיודעים מה היעדים שלהם, שמבינים את הקהל שלהם, שיודעים לעשות סדר במדף המוצרים שלהם ויודעים גם איך להציע אותם. אני רוצה ליצור מותגים."   / גיא נאמן,  מתוך סדרת הסרטונים "מותג ומיתוג"
שתצא בקרוב.